Esittelyssä Vasikka-Master® referenssitilat

Sulkavan Tila

Ville-Veikko ja Iira Sulkavan maatila sijaitsee Ähtärin Vääräjärvellä. Tila on ollut Ville-Veikon perheen omistuksessa vuodesta 1979 ja Ville-Veikko isäntänä vuodesta 2004. Tällä hetkellä tila työllistää kolme vakituista henkilöä mukaan lukien isäntäperhe.

Ähtärin Vääräjärvellä sijaitsevalla tilalla on peltoa ---ha, josta omaa on –ha. Pääosa pelloista on nurmella ja käytetään omaan ruokintaan. Ville-Veikko on osakkaana kone/urakointi yrityksessä, joka hoitaa pääosin Sulkavan tilankin peltotyöt.

Sulkavan tilan tuotantosuuntana on sonnien ja hiehojen kasvatus. Läpi kulkee vuodessa 1200 eläintä joista 600 kasvatetaan aina juottoikäisestä teuraaksi. Nettokasvu syntymästä teuraaksi on sonnivasikoilla 616g / vuorokausi.

Finnlacto Oy:n toimittama Vasikka-Master järjestelmä on isossa osassa Sulkavalla päivittäisessä toiminnassa. Käytännössä kaikki 600 juottovasikkaa vuodessa saavat juomarehunsa Vasikka-Masterista. Ensimmäiset laitteistot on toimitettu vuonna 2008 ja isompi laajennus tapahtui vuonna 2012. Monenlaista karsinajärjestelmää on Sulkavalla testailtukin ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Ville-Veikko kehuukin Vasikka-Masterin muuntautumiskykyä. Aikaisemmin tilalla vasikat olivat kolmessa noin 50kpl ryhmässä. Erilaisten kokeilujen jälkeen on tällä hetkellä käytössä seuraavanlainen järjestelmä:

Kahdeksan karsinaa joissa kussakin 17 vasikkaa ja yksi juoma-asema. Tämän lisäksi vielä kaksi isompaa karsinaa, joissa kussakin 34 vasikkaa ja on kaksi juoma-asemaa per karsina. Sulkavat ovat huomanneet, että maitotiloilta tulevien vasikoiden ikä ja koko vaihtelevat merkittävästi. He valikoivat saman kokoiset vasikat samoihin karsinoihin. Tämä menettely rauhoittaa huomattavasti menoa karsinoissa. Samalla isommat eläimet vieroitetaan ryhmänä aikaisemmin kuin pienemmät. Finnlacton Vasikka-Masterilla kyseinen järjestelmä on helppo toteuttaa juoma-aseman moduulirakenteen ansiosta. Käytännössä juoma-asemien välillä voi olla kymmeniä metrejä.

 

 

Tila 
Omistajat Iira ja Ville-Veikko Sulkava
Sijainti Ähtäri
Tuotantosuunta Hiehojen ja sonnien kasvatus
Eläinmäärä n. 1 200/vuosi
Nettokasvu/vrk 616g/vrk
Juottojärjestelmä 
Juoma Juomarehu
Keskimäärin vasikoita juotolla 204 kpl
Juoman teko 2 x päivässä, 300L VasikkaPiika
Juoman jako asemille VasikkaPiika 300L x 3
Vasikka-Master asemat 12 kpl
Vasikoita/asema  
Muuta Kuivarehua tarjolla Rehupiiasta
FinnLacto Oy | PL 343, 60101 Seinäjoki | (06) 4210 300
Finnlacto